Processed with MOLDIV

067 Istanbul–Ambassadeurs-conferentie 2017–Istanbul

Deze zaterdag vertrek ik naar Nederland: jaarlijkse ambassadeursconferentie en werkbezoeken. Ik kijk er zoals altijd naar uit, juist met de veelheid aan media, de videoconferenties en de overvolle inbakken is het essentieel om de klokken gelijk te zetten en waar nodig de temperatuur van de Nederlandse politiek en samenleving aan den lijve te voelen. We vertegenwoordigen immers Nederland. Ditmaal verlaat ik de post (Istanbul) echter met een licht knagend, welhaast schuldbewust gevoel, als een kapitein die voortijdig van boord gaat. Laat ik mijn collega’s zo niet in de steek? Bij elke aanslag in het afgelopen jaar waren mijn vrouw en ik immers in de stad, bij de mislukte staatsgreep in juli vlogen straaljagers vlak over ons huis.

Spanning en tegenslag hebben ons allen op het Consulaat-Generaal het afgelopen jaar nader tot elkaar gebracht. Solidariteit en onderlinge steun zijn hard nodig, want de terreur die begon in Suruc in het Zuidoosten, zich verplaatste naar Ankara, is nu ook regelmatig in Istanbul. De context voor ons werk is 180 graden gedraaid: Turkije is nu een land dat overwegend negatief in het Nederlandse nieuws is, terwijl het een paar jaar geleden nog die opkomende en beloftevolle markt was, favoriet bij buitenlandse investeerders en al hervormend grote stappen maakte richting de EU.

Stap voor stap werden extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd, protocollen aangescherpt. Er kwamen veiligheidsmissies uit Den Haag. Veiligheid werd van een voetnoot in ons dagelijks bestaan tot rode draad. Waar we voorheen de vrijheid hadden om ons werk gastvrij in te vullen, werden we per dag restrictiever. Geen gemakkelijk proces, het werken werd vooral een continue afweging tussen veiligheid en vrijheid, in een situatie zonder absolute waarheden en waar beslissingen immer een compromis vormen.

Een mij inmiddels bekend Turks gezegde luidt ‘hayat devam ediyor’, ‘life goes on’. Onze Nederlandse belangen moeten onveranderd worden behartigd, de betrekkingen met Turkije blijven voor Nederland van groot belang. Wat helpt in situaties als deze is dat je als Nederlandse diplomaat weet waar je voor staat. Nederland is bovendien een uitstekend land om te vertegenwoordigen, een land dat altijd structureel hoog scoort op vrijwel alle relevante indices.

Dus we hebben onszelf aangepast, vele veiligheidsmaatregelen getroffen. De netwerk-momenten en de verwelkoming van gasten zijn weer hervat, met dank aan o.a. twee extra verstevigde en verhoogde poorten, nieuwe camera’s, akelig prikkeldraad, een scan, ID’s en buiten de poort een aantal zwaar bewapende militairen als er grotere groepen gasten komen. De steun vanuit Den Haag is uitstekend, een bemoedigende brief vlak voor Kerst van de bewindslieden helpt.

De collega’s op het Consulaat zijn allen professionals, maar daarnaast natuurlijk ook ‘gewoon’ mensen met partner en gezin en dus met zorgen en vragen over de veiligheid. Voor lokale Turkse collega’s komt daar bovendien nog bij dat men vaak familie heeft in het leger en bij politie, die rechtstreekse doelwitten van terreurorganisaties zijn. Met alle collega’s worden continue gesprekken gevoerd en hoewel zij zich zorgen maken over ontwikkelingen in Turkije, voelen zij zich op de werkplek gelukkig weer beter op hun gemak.

Het Consulaat-Generaal te Istanbul is een van de grootste consulaire posten wereldwijd, met ruim 50,000 visa in 2016, waarvan een groot deel ten behoeve van het Nederlands-Turks bedrijfsleven. Dit werk gaat gewoon door, onder elke omstandigheid. Tevens hebben we te maken met ingewikkelde consulaire zaken als Syrië-gangers. We investeren veel tijd in het aantrekken van Turkse studenten en het bevorderen van Turkse investeringen in Nederland. Nederland behoort op zijn beurt al jaar en dag tot de grootste investeerders in Turkije. Het aantal Nederlandse handelsdelegaties naar Turkije is weliswaar fors afgenomen, maar we zetten wel maximaal in op innovatiesamenwerking en we werken aan een Nederlands-Turks innovatiejaar in 2017. Via onze MATRA en mensenrechtenprogramma’s blijven we betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in de Turkse samenleving.

Als Nederlander combineren we dan nuchterheid en empathie en komt onze eeuwenoude ervaring met samenwerken uitstekend van pas. En als diplomaat doe je er een schepje bovenop. Je weet waarvoor je staat, je verandert je werkmethoden aan in het licht van de sterk gewijzigde omstandigheden en je streeft er naar te verbinden: naar de Nederlanders toe om de ontwikkelingen te duiden en te nuanceren, naar Turken toe om de Nederlandse positie toe te lichten. Maar bovenal om te investeren in de relaties, in afwachting van betere tijden, die altijd zullen komen.

Ja, ik kijk uit naar de Ambassadeursconferentie in Nederland en de werkbezoeken, maar evenzeer kijk ik er naar uit terug te keren naar Istanbul, mijn dagelijkse werkplek. 2017 gaat opnieuw veel van de collega’s op de post vragen en daar wil je als chef bij zijn.

Naschrift. Werken op onveilige plekken is iets dat velen van mijn collega’s moeten doen. Meer nog dan de fysieke gevaren kan de geestelijke belasting zwaar zijn. Over dit onderwerp heb ik eerder op mijn blog (www.robertschuddeboom.com) enkele bijdragen geschreven (in het Engels): 059 Erosion of emotions en 060 Terror and emotions.

3 comments on “067 Istanbul–Ambassadeurs-conferentie 2017–Istanbul

  1. Mooi verhaal Robert, heel herkenbaar. Bewondering voor wat jullie allemaal klaarspelen in Istanbul, tussen alle tumult door.

  2. Echt heel trots op deze belangrijke en waardevolle werkzaamheden van onze Consul Generaal mr. Robert Schuddeboom in Istanbul, Turkije en ik volg alle atikels en nieuws van zijn excellentie met veel interesse en plezier. Want hij is een uitstekend en een bijzonder succesvol Nederlandse diplomat die ik tot nu toe ooit heb gezien en ontmoeten vorig jaar in September 2016 tijdens een van onze NL Borrels die in de Café Unique heeft plaats gevonden. Het verhaal in zijn bovenstaande artikel vind ik van groot belang met betreeking tot zijn MATRA – mensenrechten programma,
    met hartelijke groeten vanuit Den Haag,
    Ayca Akinciturk HND UK, CSMP UK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *